Menu

 

 

   Aangesloten bij:

 

Vergunning voor een aanbouw aan de zijkant

Een aan- of uitbouw is een bouwwerk dat u tegen uw bestaande  woning aanbouwt en dat direct in verbinding staat met het woonhuis. Dit kan een garage of berging zijn, maar ook een uitbouw van uw woonkamer of keuken.

Belangrijk is waar u de aanbouw of uitbouw wilt bouwen. In de regel  geldt, dat alles wat grenst aan de openbare ruimte (weg of groen) zoals de voorkant en bij hoekwoningen de zijkant van de woning, een grotere invloed heeft op de directe omgeving dan bouwwerken die aan de achterkant worden gebouwd. Daarom mag een aan- of uitbouw aan de voor- of zijkant van de woning meestal niet  bouwvergunningvrij worden gebouwd.

Vergunningen binnen de omgevingsvergunning

De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn opgenomen in de omgevingsvergunning. Dat zijn onder andere de:

  • milieuvergunning;
  • bouwvergunning;
  • sloopvergunning;
  • monumentenvergunning;
  • huisvestingsvergunning;
  • gebruiksvergunning;
  • afvalbeschikking.

In de omgevingsvergunning zijn ook verordeningen van provincies, gemeenten en waterschappen opgenomen.

1 loket, 1 aanvraag, 1 besluit

Alle aanvragen dient u in bij 1 loket: Omgevingsloket online. Dit is het digitale loket van de Rijksoverheid, waar alle gemeenten, provincies en waterschappen op zijn aangesloten. U kunt hier ook nagaan of u een vergunning nodig heeft. In het Omgevingsloket gebruikt u 1 digitaal aanvraagformulier voor al uw activiteiten (zoals bouwen, kappen en slopen). En op uw aanvraag volgt 1 besluit.

Wabo regelt omgevingsvergunning

De wet die de omgevingsvergunning regelt, heet de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).Als u op de link bouwvergunning klikt, wordt u doorverwezen naar de site van VROM hier kunt u direct zien of uw een vergunning moet  aanvragen.   


           
  OMGEVINGSVERGUNNING NODIG ?   KLIK HIER VOOR INFORMATIE

 

Andere websites

 

 

website statistics
Stats